KNIHOVNA

KNIHOVNA

 

ZAŽIJ CHEMII                                                                        

 

CESTA ZA TAJEMSTVÍM ROPY

       

PETROLmagazín

 

Odborný časopis zaměřený na zajištění podpory tradiční i alternativnímobility. Vychází šestkrát do roka, oslovuje celé spektrum profesionálů, odborníků i laickou veřejnost z oboru petrochemie, pohonných hmot, čerpacích stanic, dopravy.

 

PRO-ENERGY magazín

 

Populárně technický čtvrtletník, ve kterém mohou čtenáři získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat) významné události na energetických trzích v České republice a na Slovensku.

 

PALIVA

 

Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv a energetiku. V elektronické podobě ho čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha

 

Zboží & Prodej

 

Odborný měsíčník pro podporu distribuce a marketingu rychloobrátkového a spotřebního zboží. Sleduje situaci na maloobchodním trhu. Každý měsíc přináší horké novinky z retailového trhu, spolehlivé rady týkající se prodeje zboží a aktuální trendy v produktových kategoriích i nákupním chování spotřebitelů. Jednou za půl roku vychází s přílohou Čerpačka speciál, která je věnovaná problematice prodeje pohonných hmot a obchodu čerpacích stanic. 

NAPIŠTE NÁM


KONTAKTY

WPC - ČNR SEKRETARIÁT
Marek Tikal / LAMA Group
+420 736 514 786
info@petroleum.cz

REDAKCE
Daniel Maxa / VŠCHT Praha
+420 736 514 786
info@petroleum.cz

REDAKCE

Ing. Daniel Maxa, Ph. D. / VŠCHT PRAHA
Ing. Marek Tikal / LAMA ENERGY
Ing. Tomáš Mikšovský / CONVENIENCE

SPOLUPRÁCE

CCS
ČAPPO
SCHP ČR
 

ODKAZY

ČAPPO
VŠCHT PRAHA
MPO ČR

MAPA STRÁNEK   © TOMAS CONSULTING 2024