Výroba propylenu

Jak bylo uvedeno výše, druhým průmyslově nejvýznamnějším olefinem je propylen. Růst jeho spotřeby bude dokonce rychlejší než růst spotřeby ethylenu. Základem výroby propylenu je opět pyrolýza - viz popis v předchozí kapitole. Jsou ovšem i jiné průmyslově využívané nebo ověřené technologie. Krátce je představme.

Použití propylenu

Propylen je druhou nejmasověji vyráběnou petrochemikálií. Obdobně jako ethylen je na počátku většiny syntetických polymerních hmot. Hlavními následnými produkty (relativní celosvětové bilance a výroba v ČR) vyráběnými z propylenu jsou:

  • Polypropylen (asi 50 %, v ČR výroba 230 kt/rok)
  • Akrylonitril / kyselina akrylová (asi 12%, v ČR výroba k.akrylové cca 55 kt/rok)
  • Oxoalkoholy (asi 5 %, v ČR výroba oxoalkoholů /oba butanoly, 2- ethylhexanol/ cca 48 kt/rok)
  • Propylenoxid (asi 8 %, v ČR se navyrábí)
  • Isopropylbenzen /Kumen/ (asi 7 %, v ČR se nevyrábí)

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...