Výroba propylenu

Jak bylo uvedeno výše, druhým průmyslově nejvýznamnějším olefinem je propylen. Růst jeho spotřeby bude dokonce rychlejší než růst spotřeby ethylenu. Základem výroby propylenu je opět pyrolýza - viz popis v předchozí kapitole. Jsou ovšem i jiné průmyslově využívané nebo ověřené technologie. Krátce je představme.

Použití propylenu

Propylen je druhou nejmasověji vyráběnou petrochemikálií. Obdobně jako ethylen je na počátku většiny syntetických polymerních hmot. Hlavními následnými produkty (relativní celosvětové bilance a výroba v ČR) vyráběnými z propylenu jsou:

  • Polypropylen (asi 50 %, v ČR výroba 230 kt/rok)
  • Akrylonitril / kyselina akrylová (asi 12%, v ČR výroba k.akrylové cca 55 kt/rok)
  • Oxoalkoholy (asi 5 %, v ČR výroba oxoalkoholů /oba butanoly, 2- ethylhexanol/ cca 48 kt/rok)
  • Propylenoxid (asi 8 %, v ČR se navyrábí)
  • Isopropylbenzen /Kumen/ (asi 7 %, v ČR se nevyrábí)

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...