Výroba ethylenu

Pro výrobu ethylenu lze použít holou větu: ethylen se vyrábí pyrolýzou. V následující tabulce je uvedeno zastoupení základního petrochemického procesu – pyrolýzy uhlovodíků – pro výrobu ethylenu, propylenu, butadienu a benzenu. Tabulka uvádí hodnoty pro světovou produkci a pro situaci v ČR.

Světové výrobní kapacity a podíl výroby z pyrolýzy
Světové výrobní kapacity a podíl výroby z pyrolýzy

Z tohoto přehledu vyplývá, že pyrolýza je prakticky jediným procesem výroby ethylenu a nejdůležitějším procesem pro výrobu dalších jmenovaných látek. Technologii pyrolýzy včetně hlavních částí tedy postupů v pyrolýzní (někdy také ethylenové či olefinové) jednotce se budeme věnovat podrobněji.

Použití ethylenu

Jak už bylo řečeno, ethylen je nejmasověji vyráběnou petrochemikálií. Je na počátku většiny syntetických polymerních hmot. V následující tabulce je uveden výčet základních chemikálií vyráběných z ethylenu (řekněme druhý syntetický krok ve směru ke koncovým výrobkům chemického průmyslu). V tabulce jsou uvedeny relativní hodnoty pro celosvětové použití ethylenu a přibližné roční absolutní výroby daného produktu v ČR.

Základní výrobky z etylenu
Základní výrobky z etylenu

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...