Definice a dnešní význam petrochemie

Lidé ode dávna spotřebovávali a později také vyráběli pro svou potřebu různé výrobky, které vesměs měly a dodnes mají charakter tuhých materiálů. Po mnoho staletí byly surovinami pro výrobu tuhých předmětů také tuhé suroviny – dřevo, kámen, keramické písky a později kovy. Teprve poslední století přinesla podstatné změny – lidé jednak začali spotřebovávat kapaliny, a to především jako kapalná motorová paliva a dále se naučili vyrábět pevné látky z kapalných a plynných surovin – začala éra polymerní chemie neboli umělých hmot. Syntetický polymer je (obvykle) tuhá látka, ze které se vyrábí opět produkt denní potřeby. Výchozí surovinou – monomerem – je obvykle plynná nebo kapalná sloučenina popř. pevná látka s nízkým bodem tuhnutí. S postupem času zároveň roste spotřeba a nároky lidí na množství a kvalitu spotřebního zboží. Výsledkem tohoto vývoje je v současnosti fakt, že moderní (rozumějme konzumní) člověk nakupuje zhruba asi 30 000 druhů zboží, které lze nazvat produktem chemického průmyslu. Na druhé straně, na počátku výrobních řetězců pro takovéto úctyhodné množství výrobků, je jen omezený počet výchozích surovin, z nichž nejdůležitější je po několik desetiletí (a několik desetiletí bude) ropa. Zjednodušeně řečeno, petrochemie je obor, který je zaměřen na syntézu nejdůležitějších výchozích sloučenin, kdy surovinou je ropa a petrochemikálií obvykle jednoduchá čistá látka, která je dalšími syntetickými a polymerními technikami transformována na polymery nebo jiné produkty chemické technologie (např. farmaceutické produkty, detergenty, barviva, výbušniny, vonné látky apod.).

Maximálně zjednodušeno, lze říci, že petrochemie stojí na třech hlavních pilířích:
  • Na výrobě jednoduchých alkenů (olefinů), popř.dienů
  • Na výrobě aromátů
  • Na výrobě vodíku resp. syntézních plynů

Jak již bylo řečeno, výchozích hlavních petrochemikálií není mnoho, jmenujme ethylen, propylen, butadien, benzen popř. vyšší monoaromáty. A jelikož je ropa surovinovým zdrojem pro získávání síry a částečně i vodíku, lze k základním petrochemikáliím řadit i samotný vodík, z něj vyráběný amoniak a ze síry produkovanou kyselinu sírovou. V tabulce jsou uvedeny přibližné výrobní světové kapacity těchto základních petrochemikálií a výrobní kapacity těchto komodit v České republice (pro zajímavost jsou uvedeny i jiné než petrochemické výrobky).

Roční produkce v milionech tun
Roční produkce v milionech tun*
* všechna čísla jsou přibližná – uvedena jen pro řádový názor
** ropy zpracováno v ČR cca 7,5 mil. tun/rok

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...