Reformování s kontinuální regenerací katalyzátoru

Při reformingu s kontinuální regenerací katalyzátoru (Continuous Catalytic Regeneration - CCR) se používají reaktory s pohyblivým ložem katalyzátoru. Tři reaktory jsou často umístěny nad sebou a katalyzátor postupně prochází všemi reaktory. Spodem třetího reaktoru se kontinuálně odtahuje deaktivovaný katalyzátor, regenerovaný katalyzátor se přidává horem do prvního reaktoru. Tím se udržuje v reaktoru stále stejně vysoce aktivní katalyzátor, nemusí se používat velký přebytek vodíku a větší tlak k potlačení koksovacích reakcí. To zmenšuje provozní náklady, zvětšuje výtěžek vodíku a kapalných produktů a zmenšuje výtěžek plynných produktů. Surovina prochází postupně všemi třemi reaktory, před vstupem do každého z reaktorů se ohřívá v peci. Velká aktivita katalyzátoru umožňuje získání produktu s velkým oktanovým číslem.

Zjednodušené schéma kontinuálního katalytického reformingu
Zjednodušené schéma kontinuálního katalytického reformingu
(1 - pec, 2 - reaktor, 3 - regenerace katalyzátoru, 4 - separátor vodíku, 5 - stabilizátor)


Typické reakční podmínky SR a CCR reformingů
Typické reakční podmínky SR a CCR reformingů

Reformát z CCR reformingu obsahuje 70 - 85 % obj. aromátů, OČVM je 100 - 105. Čím je požadované oktanové číslo reformátu větší, tím vyšší reakční teplota se musí použít, a tím menší bude výtěžek reformátu a větší výtěžek plynných uhlovodíků. Příklady složení surovin (těžké primární benziny) a produktů jejich semiregenerativního a kontinuálního reformování jsou uvedeny v tabulce.

Příklad složení suroviny a produktu reformingu (% hm.)
Příklad složení suroviny a produktu reformingu (% hm.)

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...