Visbreaking

Visbreaking je proces mírného termického krakování, původně se používal ke zlepšení vlastností topných olejů ze zbytkových frakcí, tj. ke snížení jejich viskozity a bodu tuhnutí. Vakuové zbytky a někdy i mazuty se musí většinou smíchat s určitým množstvím vhodné níževroucí ropné frakce (např. plynový olej), aby se získal topný olej požadované viskozity a bodu tuhnutí. Po snížení viskozity topného oleje pomocí visbreakingu se tak ušetří tato níževroucí frakce. Při visbreakingu dochází v omezené míře i k tvorbě lehkých frakcí.

Některé procesy visbreakingu jsou provozovány s reaktorem (tzv. soaker). Předehřátá surovina se ohřívá v peci na teplotu 440 - 460 °C, poté se vede do reaktoru, ve kterém probíhá hlavní část štěpných reakcí. Teplota na výstupu z reaktoru bývá okolo 430 °C, doba zdržení produktů v reaktoru 10 - 40 minut, tlak 0,5 - 6 MPa. Surovinou může být mazut nebo vakuový zbytek. Z reakčních produktů se většinou oddělují pouze plyny, benzin a část plynového oleje, jako zbytek se získává těžký topný olej.

Jiné procesy visbreakingu pracují bez reaktoru, jeho funkci zastupuje část trubkové pece, ve které proběhnou štěpné reakce. Tyto procesy se provozují při vyšší teplotě (470 - 500 °C), doba zdržení štěpené suroviny v reakční části pece se pohybuje většinou v rozmezí 1 - 3 minuty. Na výstupu z pece se do reakčních produktů nastřikuje obvykle plynový olej, což vede ke snížení teploty produktů a zastavení reakcí.

Schéma visbreakingu s reaktorem (A) a bez reaktoru (B)
Schéma visbreakingu s reaktorem (A) a bez reaktoru (B)
(1 - pec, 2 - reaktor, 3 - frakční kolona)

Topný olej se používá buď jako palivo v pecích, což v současné době není možné bez odsíření spalin, nebo se z něj parciální oxidací vyrábějí syntézní plyny a vodík. Konverze.je při visbreakingu omezena stabilitou produkovaného topného oleje, který nesmí vytvářet nerozpustné látky (prekurzory koksu), které by mohly ucpávat hořáky sloužící k jeho spalování nebo zplyňování.

Některé procesy visbreakingu mají za atmosférickou kolonou zařazenu i vakuovou kolonu, která slouží k získání vakuového destilátu. Tento destilát se pak dále štěpí např. na jednotce fluidního katalytického krakování nebo hydrokrakování. Zbytek z vakuové kolony je ale příliš viskózní, takže se nedá použít jako topný olej, ale musí se zpracovat přímo v rafinérii, např. se z něj parciální oxidací vyrábí vodík.

Jednotka visbreakingu je instalovaná v rafinérii Litvínov, je vybavena reaktorem, reakční produkty jsou děleny na atmosférické koloně a poté na vakuové flešové (nemá vařák) koloně. Jednotka zpracovává 2 500 t vakuového zbytku za den. Získané atmosférické destiláty se ve směsi s odpovídajícími frakcemi z destilace ropy zpracovávají v existujících jednotkách na pohonné hmoty. Vakuový destilát je veden jako komponenta nástřiku na jednotku hydrokrakování. Vakuový zbytek se zplyňuje parciální oxidací, což umožňuje provozovat visbreaking za ostřejších podmínek.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...