Význam štěpných procesů

Spotřeba ropy ve světě stále roste, zejména v důsledku rostoucí poptávky po benzinech a středních destilátech, které se používají převážně jako pohonné hmoty. Velkou poptávku po benzinu a motorové naftě vyvolává hlavně rozvoj osobní a nákladní přepravy (automobilová, lodní, letecká a železniční). Ve všech těchto druzích přepravy se k pohonu motorů používají převážně paliva vyrobená z ropy. Při zpracování ropy proto vzniká velký nedostatek lehkých frakcí (především benzinů a středních destilátů) a přebytek těžkých frakcí. Většina druhů ropy totiž nemá takové frakční složení, které by bylo potřebné z hlediska možného odbytu jednotlivých rafinérských produktů. Poptávka po topných olejích, které se vyrábějí z těžkých ropných frakcí, kryje v poslední době jen cca 12 % hm. frakcí získaných zpracováním ropy. Konvenční ropy ale obsahují obvykle 35 - 50 % hm. frakcí vroucích nad 370 °C a těžké ropy dokonce více než 60 % hm. těchto frakcí.

Spotřeba ropných produktů ve světě
Spotřeba ropných produktů ve světě

Relativní spotřeba ropných produktů ve světě
Relativní spotřeba ropných produktů ve světě

Zatímco v oblasti výroby tepla a elektrické energie mají ropné produkty (topné oleje) konkurenci v uhlí, zemním plynu a v jaderné energii, v oblasti automobilových a leteckých pohonných hmot nemají ropné produkty výraznou konkurenci. Proto rafinérie tvoří zisk zejména prodejem pohonných hmot, tj. lehkých frakcí, zatímco těžké topné oleje prodávají za nižší cenu, než je cena ropy.

Průměrná cena ropy a hlavních rafinérských produktů na burze v Rotterdamu (USD/bbl)
Průměrná cena ropy a hlavních rafinérských produktů na burze v Rotterdamu (USD/bbl)

Přebytek těžkých frakcí a nedostatek lehkých frakcí lze řešit přeměnou těžkých frakcí na lehké, která se uskutečňuje pomocí štěpných (krakovacích) procesů. Ty lze rozdělit na:

  • Termické krakování, které se provádí zejména pomocí visbreakingu, pozdrženého koksování a fluidního koksování.
  • Katalytické krakování, uplatňuje se zejména fluidní katalytické krakování.
  • Katalytické hydrogenační krakování (hydrokrakování), kde se rozlišuje hydrokrakování vakuových destilátů a hydrokrakování vakuových zbytků.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...