Zpracování ropných frakcí na petrochemikálie

Petrochemické závody mohou navazovat na jakýkoli typ rafinérie. Z rafinérie odebírají některé frakce, ze kterých vyrábějí řadu velkotonážních organických i anorganických chemikálií. Rafinérské a petrochemické výroby jsou velmi těsně spjaty, na mnoha místech jsou budovány těsně vedle sebe, aby se omezily náklady na přepravu surovin a produktů. Při plánování výstavby nových rafinérských jednotek se v mnoha případech přihlíží i k možnostem zpracování jednotlivých produktů petrochemickými výrobami. Naopak některé vedlejší produkty z petrochemických výrob lze zužitkovat jako složku paliv.

Zjednodušené blokové schéma zpracování ropných frakcí na základní petrochemikálie
Zjednodušené blokové schéma zpracování ropných frakcí na základní petrochemikálie


Mezi základní petrochemické produkty patří:
1. alkeny (etylen, propylen, buteny aj.) a dieny (1,3-butadien aj.)
2. aromatické sloučeniny (benzen, toluen, xyleny aj.)
3. syntézní plyn, vodík

Nízkovroucí alkeny (etylen, propylen, buteny) se vyrábějí převážně vysokoteplotní pyrolýzou vhodných ropných frakcí (benziny, petroleje a plynové oleje z atmosférické destilace ropy, vakuové destiláty z hydrokrakování vakuových destilátů). Aromatické uhlovodíky se izolují hlavně z reformátu vyráběného reformováním těžkých benzinů nebo z pyrolýzního benzinu po selektivní hydrogenaci, kterou se odstraní dieny.

Z pyrolýzního oleje lze izolovat naftalen a další polyaromatické uhlovodíky. Z vakuových zbytků z destilace mazutu i ze štěpných procesů se pomocí parciální oxidace vyrábějí syntézní plyny nebo čistý vodík. Ze syntézních plynů (směsi vodíku a oxidu uhelnatého, vodíku a dusíku apod.) se vyrábí metanol, amoniak a další chemikálie. Z těchto základních petrochemikálií se pak vyrábí celá řada jiných chemikálií, z nichž se vyrábějí polymery, detergenty, textilní vlákna, rozpouštědla, pryskyřice, změkčovadla, výbušniny atd.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...