World Petroleum Council - Vize a mise

Vize a mise | Historie a kontakty | Výzva mladým


Vize a strategie

WPCHlavním účelem World Petroleum Council (přeloženo jako Světová rada pro otázky ropy, dále WPC) je podněcovat a podporovat dialog mezi vnitřními a vnějšími účastníky ropného podnikání, průmyslu, obchodu a výzkumu. Jejím cílem je hledat řešení klíčových technických, sociálních, environmentálních a správních otázek spojených s globálními energetickými problémy, a to ve prospěch celého lidstva. V rámci těchto činností tak WPC přispívá k dlouhodobě udržitelnému růstu. WPC nezaujímá stanoviska ke klíčovým tématům jako je ropa a zemní plyn, nýbrž poskytuje fórum, kde se mohou tyto klíčové záležitosti řešit.

WPC byla založena v Londýně v roce 1933. Je to mezinárodní, nestranná, apolitická organizace poskytující fórum pro globální problémy energií a ropy, včetně souvisejících komodit a vědeckých disciplín. Úkolem WPC je podpora řízení světových ropných zdrojů ve prospěch lidstva.
Cílem WPC je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na záležitosti spojené s ropou. Šedesát národních rad tvoří rozhodovací orgán Rady, což reprezentuje přes 95 % hlavních národů produkujících a spotřebovávajících ropu a zemní plyn. Do WPC jsou zapojeny jak země OPEC, tak i ty, jež nejsou členy OPEC. Jako nestranné fórum má WPC akreditaci Spojených národů.

Světový ropný kongres

Každé tři roky WPC organizuje Světový ropný kongres, který je hlavním místem globální diskuse na témata ropy a zemního plynu. Vždy po 12-měsíční kampani je jedna z kandidátských zemí vybrána dalšími členy WPC uspořádání následujícího kongresu. Hostitelem 19. světového ropného kongresu v roce 2008 bude Španělsko.
Mimo kongresy s tříletým cyklem je WPC pravidelně zapojena do mnoha dalších setkání jako například: WPC Youth Forum (Mládežnické fórum WPC); WPC-UN Global Compact Best Practice Forum (fórum nejlepších globálních praktik – ve spolupráci s OSN), společný workshop WPC/Opec na téma vylučování CO2, snížení flérování metanu a odstraňování znečištění ropou, kalkulace rezerv a zdrojů; regionální integrace; rozvoj infrastruktury a vývoj těžby a využití ropy a zemního plynu v Africe.

Mise

WPC je jedinou organizací na světě reprezentující společenství ropného a plynárenského podnikání. Základní hodnoty a záměr WPC se soustřeďují na trvalé zlepšování životů lidí celého světa v těchto oblastech:

 • Zvýšené porozumění problémům a výzvám
 • Vytváření systému příležitostí v globálním fóru
 • Spolupráce (partnerství) s dalšími organizacemi
 • Příležitost představit průmysl a demonstrovat nejlepší praktiky
 • Fórum pro rozvíjení obchodních příležitostí
 • Šíření informací skrze kongresy, zprávy, regionální setkání a workshopy
 • Iniciativy pro nábor nových členů
 • Aktivity pro zlepšování dovedností a znalostí v průmyslu
 • Povědomí o environmentálních otázkách, zachování energie a trvalá řešení

Hodnoty

WPC si důrazně cení:

 • Respektování jedinců a kultur po celém světě
 • Nestranné a objektivní názory
 • Integrita
 • Transparentnost
 • Dobré řízení
 • Pozitivní vnímání energie získané z rop
 • Věda a technologie
 • Názory všech kapitálových účastník
 • Řízení světových ropných zdrojů ke prospěchu všech

Zásady

WPC usiluje o identifikaci se svými misemi, snaží se o flexibilitu přijímáním změn a přizpůsobením se těmto změnám. WPC musí být:

 • Proaktivní a reagovat na změny a nebýt jimi jen řízena
 • Kreativní a vizionářská, aby přinášela hodnoty pro všechny
 • Vyzývající tak, aby její cíle vyžadovaly jisté úsilí k jejich dosažení, ale přitom byly realistické a dosažitelné
 • Soustředěná tak, aby cíle byly jasné a transparentní
 • Srozumitelná všem

Kontakty


naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...