Propylen - Polypropylen a jeho deriváty

V prvé části stručného pojednání o petrochemii byla popsána výroba propylenu jako základní petrochemikálie. Aplikační možnosti propylenu jsou obdobně jako u ethylenu dány reaktivitou dvojné vazby. Za poslední období lze zaznamenat dokonce rychlejší nárůst spotřeby propylenu než ethylenu. Struktura spotřeby propylenu ve světě a přibližné výroby derivátů propylenu v ČR udává následující tabulka.

Roční produkce základních výrobků na bázi propylenu.
Roční produkce základních výrobků na bázi propylenu.

Nejprve se ovšem zmiňme o konečných aplikacích propylenových derivátů. Velmi zjednodušeně – viz. následující tabulka.

Hlavní koncové aplikace propylenu.
Hlavní koncové aplikace propylenu.

V následujícím textu popíšeme stručně nejpoužívanější syntetické postupy pro výrobu uvedených důležitých meziproduktů. Podrobněji popíšeme výrobu v ČR zavedených derivátů propylenu.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...