Parafíny a parafínové gače

Parafíny

ParafínyJedná se o směsi převážně tuhých parafinických uhlovodíků získaných odparafinováním ropných olejů. Jednotlivé druhy jsou charakterizované hodnotou bodu tuhnutí a obsahem oleje.
Vyrábějí se s různým obsahem oleje 1,0 % a 1,8 %. Rafinované parafiny mají bílou až slabě zelenožlutou barvu, nerafinované jsou žlutohnědé až hnědé.

Parafíny se nejčastěji používají pro výrobu svíček, k impregnaci dřeva, v potravinářském, sklářském, keramickém, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Uplatnění nacházejí v automobilového průmyslu jako rezistenční a ochranné vosky. Dále slouží k výrobě zápalek, dentálních vosků, lyžařských vosků, k voskování nití.

Parafínové gače

Parafinový gač je směs tuhých parafinických uhlovodíků s určitým obsahem olejového podílu, která se získává odparafinováním minerálních olejů. V České republice se na trh dva různé typy gačů.

V kolínském středisku se vyrábí gače z hydrogenátů. Parafinický olej se smíchá s rozpustidlem (metyletylketon + toulen). Směs po ohřátí a pomalém zchlazování přejde přes katalyzátory, kde se vytvoří krystaly parafínu, následným přechodem přes vakuové filtry dojde k oddělení oleje od parafínů (gačů). K oddestilování rozpustila u vyrobeného parafínu nebo gače dojde při dalším zpracování na destilaci rozpustidlové parafínky. Produkt se dále zpracuje na oddělení rafinace parafínu, kde se vypráškuje a přes kaolisy uskladní do nádrží a následně se expeduje. Parafínové gače se prodávají pod názvem Slackwax. Obsah oleje mívají do 10 % a 17 %. Slackwaxy se používají hlavně v dřevozpracujícím průmyslu a pro výrobu svíček a podpalovačů.

Naproti tomu v Pardubicích gače vznikají odparafinováním vakuových destilátů. Vakuový destilát (parafinický olej) se za použití selektivního rozpustidla zbaví parafínů (gačů) tak, že se chladí na škrabákových výměnících (katalyzátorech) a dále filtruje na vakuových rotačních filtrech dvou stupňů. Filtrát tvoří použité rozpustilo s olejovým podílem, filtrační koláč pak parafíny (gače) se zbytky rozpustila. Oba podíly následně odcházejí k regeneraci rozpustila na samostatné destilační jednotky. Olejový podíl, zbavený rozpustila, je odebírán na další rafinační procesy k výrobě základových olejů. Parafíny (gače) jsou již z provozu expedovány jako hotové výrobky – gače. Obsahují síru a mají vyšší obsah oleje (20-30%). Uplatnění nacházejí v zemědělském průmyslu při výrobě granulí hnojiva jako ochrana proti lepivosti, emulzí pro gumárenský průmysl, izolačních materiálů a impregnaci papírů. Rovněž slouží jako součást olejové fáze při výrobě emulzních trhavin.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...