Obráběcí, technologické a konzervační prostředky

Obráběcí kapaliny

Při zpracování kovů obráběním a tvářením jsou nezbytné prostředky s mazacím a chladicím účinkem. Na jejich vlastnostech závisí kvalita povrchu obrobků, rozměrová přesnost, životnost nástrojů, energetická a ekonomická náročnost procesu apod. PARAMO, a. s., nabízí kapaliny jak s převládajícím chladicím účinkem, tak s převládajícím účinkem mazacím. Žádný z těchto výrobků neobsahuje chlór.

Chladicí kapaliny

Emulgační oleje jsou směsí ropného oleje, vhodných emulgátorů a inhibitorů koroze. Oleje s vodou vytvářejí vysoce stabilní mikroorganizmům odolné mikroemulze, vzhledově vykazující pouze určitý stupeň opalescence. Technologické vlastnosti jednotlivých emulzí vyplívají z názvu a jsou dány obsahem ropného oleje a vhodných EP přísad.

Emulgační ropné oleje

Emulgační ropné oleje jsou směsi ropných olejových frakcí, emulgátorů, inhibitorů koroze a biocidů proti předčasnému mikrobiálnímu rozkladu. S vodou tvoří stálou mléčnou emulzi.

Maziva pro tváření

Pro tvářecí operace se používají oleje, které mají výborné mazací vlastnosti, pevnost mazacího filmu a jsou dostatečně přilnavé k povrchu tvářeného materiálu. Volba oleje vždy záleží na podmínkách tvářecích operací.

Maziva pro tepelné zpracování kovů – teplonosná média

Při zpracování kovů je někdy potřeba měnit jejich vlastnosti, jako je tvrdost, houževnatost aj., tepelným zpracováním, nejčastěji kalením, popouštěním, žíháním atd. Tyto technologie jsou založené na ohřevu materiálu na požadovanou teplotu a následném řízeném ochlazování. Při těchto procesech se uplatňují oleje jako chladicí eventuálně ohřívací kapaliny.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...