Vliv vlastností motorové nafty na chod motorů

Základem pro pochopení vlivu jednotlivých vlastností motorové nafty na chod vznětových motorů je znalost jednotlivých fází činnosti motoru. Na obrázku je znázorněn princip jeho činnosti.

Princip činnosti vznětového motoru
Princip činnosti vznětového motoru

V prvé fázi (I.) je válec naplněn pouze vzduchem, a jak je vidět z obrázku, tlak je v této fázi minimální a rovněž tak i teplota. V další fázi (II.) je vzduch ve válci postupně stlačován pístem. Během této doby dochází k výraznému zvyšování tlaku, přičemž teplota většinou dosahuje zhruba hodnot 550 až 600 °C. Dále dochází k nastříknutí paliva vstřikovacím čerpadlem (fáze III.). Při vysokých tlacích a teplotách, které se v daném okamžiku ve spalovacím prostoru vyskytují, dojde po určité velmi krátké prodlevě k samovolnému vznícení paliva a jeho následnému shoření. V tomto okamžiku dochází k prudkému zvýšení teploty a tlaku. V poslední fází se spálením paliva již začíná pohybovat píst směrem dolů a dochází k poklesu tlaku i teploty.

Motorové nafty jsou s ohledem na svůj ropný původ poměrně komplikovanou směsí alkanických, cyklanických a aromatických uhlovodíků s 12 až 22 atomy uhlíku v molekule vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C., jejichž vzájemné poměrné zastoupení vyplývá z kvality použité ropy a použitých navazujících technologických procesů. Na dalším obrázku je znázorněno zjednodušené blokové schéma výroby motorové nafty v rafinérii.

Blokové schéma výroby motorové nafty
Blokové schéma výroby motorové nafty

Na dalším obrázku je znázorněn palivový systém s vyznačením vlivu nejdůležitějších vlastností paliva na činnost jednotlivých součástí.

Vliv jednotlivých vlastností motorové nafty na chod motoru
Vliv jednotlivých vlastností motorové nafty na chod motoru

Palivová směs musí pro to, aby byla použitelná jako palivo pro vznětové motory, splňovat řadu kvalitativních ukazatelů, které můžeme rozdělit do několika skupin:

  • fyzikálně – chemické charakteristiky
  • nízkoteplotní vlastnosti
  • chemické složení
  • detonační vlastnosti
  • mazivost
  • parametry charakterizující čistotu
  • ostatní parametry

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...