Trh motorové nafty v ČR

Spotřeba motorové nafty zaznamenala v první polovině 90. let pokles zejména vzhledem k razantnímu snížení zemědělské výroby. Pozdější nárůst pak byl způsoben masovým rozvojem zejména silniční nákladní dopravy a v neposlední řadě také rychle rostoucím počtem osobních automobilů se stále dokonalejšími vznětovými motory na motorovou naftu. Vývoj spotřeby u nás za posledních deset let je ukázán na obrázku.

Vývoj spotřeby motorové nafty na trhu ČR v období 1997 až 2007
Vývoj spotřeby motorové nafty na trhu ČR v období 1997 až 2007

Trh motorové nafty prochází neustálým vývojem. Vývoj spotřeby je ovlivněn také recesí, stagnací nebo růstem národní ekonomiky. Do celkové spotřeby se také promítá růst cen ropy a z toho vyplývající růst cen motorových paliv.

Kvalita motorové nafty na českém trhu je stanovena platnou legislativou. Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a navazující vyhláška MPO č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti, přesně tyto kvalitativní požadavky specifikuje s odvolávkou na České technické normy, které se tak stávají závaznými.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...