Zastoupení LPG na trhu ČR

Nejběžnějším alternativním palivem jsou zkapalněné ropné plyny (LPG). Je vybudována rozsáhlá a dostatečně hustá distribuční síť nabízející toto palivo nejčastěji jako jeden z výrobků přímo u čerpacích stanic. Přestavbou klasických spalovacích motorů na LPG se zabývá celá řada specializovaných firem, někdy jsou takovéto modely nabízeny přímo výrobci automobilů. Překvapující je, jak malý počet osobních automobilů i přes dostatečně hustou distribuční síť uvádí jako palivo jiné než automobilový benzin nebo motorovou naftu. Z celkového počtu více než 4,28 milionu osobních automobilů k 31. 12. 2007 to podle celostátního registru vozidel představuje pouhých 0,12 % (viz obrázek 4.4.1). Od roku 2000 se tak zvýšil počet osobních automobilů se vznětovým motorem o cca 5 %, zatímco počet OA s jiným palivem než automobilový benzin nebo motorová nafta poklesl zhruba o třetinu.

Registrované osobní automobily v ČR podle druhu paliva (stav k 31. 12. 2007; 100 % = 4 280 081 ks OA)
Registrované osobní automobily v ČR podle druhu paliva
(stav k 31. 12. 2007; 100 % = 4 280 081 ks OA)

Další oblastí rozšíření je městská doprava, kdy se v některých dopravních podnicích používá pouze LPG. Cenově je LPG dost těsně provázáno s cenou ropné suroviny a s větším či menším zpožděním kopíruje její cenové výkyvy.

Distribuci LPG zajišťuje 685 veřejných čerpacích stanic (stav k 31.12.2007) buď jednodruhových, nebo jako součást vícepruhových čerpacích stanic.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...