Kvalitativní požadavky na LPG

Zkapalněné ropné plyny jsou v současné době nejrozšířenějším představitelem plynných paliv. Tyto plyny se také často označují jako propan – butan podle dvou základních komponent tohoto paliva.

Kvalitativní požadavky na LPG se liší v závislosti na způsobu použití. Na rozdíl od požadavků na propan – butan používaný jako topný plyn se v požadavcích kladených na LPG používaných jako motorové palivo klade důraz na čistotu, těkavost a antidetonační charakteristiky. Stávající kvalitativní parametry jsou uvedeny v tabulce.

Technické požadavky na LPG pro pohon
Technické požadavky na LPG pro pohon

Z hlediska těkavosti platí v ČR pro zimní období (tj. od 1.10. do 31.5.) požadavky na těkavost pro typ B. V budoucnu lze očekávat další zpřísňování některých parametrů, zejména obsahu síry, čistoty produktu a možná i výkonových parametrů.

Ze strany výrobců motorů se objevují hlasy volající po zpřísnění uvedených kvalitativních požadavků v následujících parametrech:

  • celkový obsahu síry max. 5 mg/kg
  • odparek max. 15 mg/kg
  • obsahu C5-uhlovodíků max. 0,15 % (V/V)

Jejich dodržení by mělo přispět k dlouhodobému bezproblémovému provozu plynových motorů a zajistit dosažení velmi dobrých energetických, výkonových a emisních parametrů motoru i jejich dlouhodobou stálost.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...