Nízkohustotní polyethylen (LDPE)

Nízkohustotní polyethylen je nejstarší typ polyethylenu. Je vyráběn za použití vysokého tlaku. Je to měkký, pevný a ohebný druh polyethylenu vzhledem k jeho vysoce rozvětvené struktuře. Typická hustota LDPE je mezi 915 a 935 kg/m3. Je používán pro pevné, poddajné předměty jako jsou např. víka a podobné výrobky. Byl dlouho používán jako izolační materiál. V současnosti je nejvíce oblíbenou aplikací folie, mezi další příklady patří dopravní pytle, balící materiál a tenké zemědělské přikrývky. V ČR není výroba LDPE instalována. Obrázek ukazuje vysoce rozvětvenou molekulární strukturu nízkohustotního polyethylenu.

Molekulární struktura LDPE.
Molekulární struktura LDPE.

Pro výrobu LDPE jsou používány dva typy reaktorů, buď míchaná nádoba (autokláv) nebo trubkový reaktor. Autokláv pracuje adiabaticky. Trubkový reaktor je chlazen vodním pláštěm. Rozsah výrobního tlaku autoklávu je mezi 100 a 210 MPa (1000-2100 barů) a trubkového reaktoru je mezi 200-350 MPa (2000-3500 barů). Uvedené typy reaktorů ale vyrábějí produkty, které mají rozdílné molekulové struktury a jsou proto používány v různých aplikacích dle výrobku. Aby byly modifikovány aplikační vlastnosti polymeru, jsou měněny různé iniciační systémy a činidla přenosu řetězce (modifikátor). Typickými iniciátory jsou kyslík nebo organické peroxidy. Pro kontrolu rozložení molární hmotnosti vyráběných polymerů jsou přidávány do nástřiku monomeru polární modifikátory (aldehydy, ketony nebo alkoholy) nebo alifatické uhlovodíky. Provozní tlak je kontrolován ventilem na výstupu z reaktoru. Protože se směs ethylenu a polymeru ohřívá díky redukci tlaku (tzv. reverzní Joule-Thompsonův efekt), je reakční směs chlazena ve výměníku tepla na výstupu z reaktoru. Polymer a nezreagovaný plyn jsou oddělovány v prvním separátoru pracujícím při 25-30 MPa. Nezreagovaný plyn je potom chlazen chladící vodou v sérii chladičů.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...