Ethylen - Polyethylen a jeho deriváty

Ethylen je pilířem, na kterém stojí návazné organické technologie a výroba hlavních polymerů. (Připomeňme, že do doby zvládnutí velkokapacitní výroby ethylenu tuto roli měl acetylen). Prvním předpokladem pro masové použití ethylenu je právě zmíněné technologické zvládnutí masové výroby ethylenu. Lze říci, že jde o poměrně lacinou petrochemikálii – řekněme, že se jeho cena udržuje dlouhodobě na hladině cca 25 až 30 Kč za kilogram, tedy (opět přibližně) na dvojnásobku ceny primárního benzinu. Druhým (podstatnějším) předpokladem masového využití ethylenu je jeho reaktivita, daná symetrickou π vazbou C=C. Na dvojnou vazbu lze snadno adovat různé substituenty a produkovat tak širokou škálu chemikálií nebo lze vyrábět deriváty ethylenu tak, že se reakce (substituce) odehrává mimo dvojnou vazbu, ta je zachována a vznikají tak deriváty ethylenu nadále obsahující dvojnou vazbu. A protože se uhlovodíková skupina –CH=CH2 nazývá vinyl, dostáváme tak celou řadu vinylderivátů (nejdůležitější jsou vinylchlorid, styren = vinylbenzen apod.). Právě vinylové deriváty a sám ethylen představují monomery pro výrobu nejdůležitějších polymerů. V následující tabulce jsou přibližné světové a tuzemské výrobní kapacity pro jednotlivé polymery odvozené od ethylenu. (Čísla opět spíš orientační pro získání představy).

Roční produkce základních polymerů (tis. tun).
Roční produkce základních polymerů (tis. tun).

Pokud tedy chceme popsat hlavní použití ethylenu, lze se omezit na výrobu polyethylenu, styrenu (pro následnou výrobu polystyrenu), vinylchloridu (pro následnou výrobu polyvinylchloridu) a ethylenoxidu (pro následnou výrobu nejjednoduššího dvoumocného alkoholu – ethylenglykolu - jako základní komponenty pro výrobu polyesterů). Tyto čtyři komoditní výrobky spotřebují celosvětově více než 90 % produkovaného ethylenu. Distribuce těchto výrobků je patrná z další tabulky. (Pozn.: V tabulce jsou uvedeny tzv. prvé deriváty ethylenu. Účel jejich výroby včetně transformace na monomery pro polymerní chemii viz dále).

Distribuce spotřeby ethylenu.
Distribuce spotřeby ethylenu.

Jednotlivé produkty resp. postupy jejich výroby nyní krátce popíšeme. Problém popisu výroby uvedených komodit spočívá ovšem ve skutečnosti, že existuje celá řada technologií a technologických variant, jejichž popis přesahuje záměr tohoto textu. Omezíme se proto na základy technologie resp. na postup, který je použit v České republice.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...