Výkladový slovník

Etanol (jako alternativní palivo)


fiogf49gjkf0d

(angl. ethanol, ethyl-alcohol)

Etanol může být vyráběn synteticky na základě ropných produktů, hydratací etylénu, ale většina světové produkce pochází z fermentačních procesů, kde se sacharidy z biomasy za přítomnosti kvasinek přeměňují na etanol a oxid uhličitý Vzniklý etanol musí být získán destilací a pro účely výroby paliv navíc zbaven vody.
Etanol se jako palivo používá již dlouhou dobu, v současnosti je však považován za perspektivní náhradu části automobilových paliv, a to zejména jako přídavek do automobilového benzínu nebo surovina pro výrobu ETBE.
Jako palivo se etanol významně liší od automobilového benzinu. Hlavní rozdíly jsou zřejmé z následující tabulky:

 

Benzin

Ethanol

Oktanové číslo (motorová metoda)

82-88

96

Oktanové číslo (výzkumná metoda)

92-98

130

Tlak par podle Reida (kPa)

70-100

222

Bod varu (°C)

26-230

78
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...