Výkladový slovník

CFPP


fiogf49gjkf0d

(angl. Cold Filter Plugging Point)

Teplota filtrovatelnosti motorových naft. Zkouška probíhá za nízkých teplot, výsledek vyjadřuje chování vzorku v palivovém systému automobilu v zimním období, kdy dochází k problémům s krystalizací parafinických látek, tuhnutí paliva, případně ucpáváním palivových filtrů. Tento parametr nahradil v minulosti používaný bod tuhnutí.
Zkouška (ASTM D6371, IP 309, EN 116) spočívá v průchodu vzorku jemným filtrem při nastavené teplotě. Výsledkem je nejnižší teplota, při které se vzorek přefiltruje ve stanoveném čase.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...