Výkladový slovník

Cetanový index


fiogf49gjkf0d

(angl. cetane index)

Parametr vypočtený ze středního bodu varu motorové nafty a její hustoty. Nahrazuje do jisté míry cetanové číslo, jehož stanovení na experimentálním motoru je časově náročné a nákladné. Výpočet se provádí podle následující rovnice:

CI = 45,2 + 0,0892T10N + (0,131 + 0,901B)T50N + (0,0523 – 0,42B)T90N +
0,00049(T10N2 – T90N2) + 107B + 60B2


T10N = T10 – 215    T10 - teplota (°C), při které předestiluje 10 % obj. vzorku,
T50N = T50 – 260    T50 - teplota (°C), při které předestiluje 50 % obj. vzorku,
T90N = T90 – 310    T90 - teplota (°C), při které předestiluje 90 % obj. vzorku,
B = [e–3,5DN] –1    DN = d15 – 0,85, d15 - hustota v g.cm-3 při 15 °C.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...