Výkladový slovník

Alkoholy - v motorových palivech


fiogf49gjkf0d

(angl. alcohols)

Alkoholy (zejména etanol) jsou tradičními palivy, např. pro vaření apod. Jejich použití pro pohon automobilových motorů je méně rozšířené, i když není ničím novým - známé je používání paliv na bázi kvasného lihu v Brazílii, směs etanolu s technickým benzenem byla používána jako palivo zážehových motorů v Evropě v minulém století.
V posledních letech se o používání alkoholů, stejně tak jako dalších kyslíkatých složek, uvažuje velmi intenzivně, a to nejen v souvislosti s technickými (vysoké oktanové číslo), ale i ekologickými aspekty. Paliva s kyslíkatými složkami produkují při spalování v automobilových motorech nižší emise některých látek. Nejpodstatnější je však v současné době skutečnost, že alkoholy získané na bázi biomasy mohou nahradit část paliva, vyrobeného z ropy jakožto neobnovitelného zdroje.
V následující tabulce jsou shrnuty charakteristiky některých alkoholů, použitelných jako motorová paliva, ve srovnání s průměrným benzínem.

 

Methanol

Ethanol

TBA*

Benzin

Bod varu (°C)

65

78

118

26-230

Oktanové číslo (MM)

92

96

78

82-88

Oktanové číslo (VM)

125

130

96

92-98

Tlak par podle Reida (kPa)

522

222

 

70-100

Výhřevnost (MJ.l-1)

16

19.6

29.2

32

Citlivost na vodu

- - -

- - -

-

+

*TBA - terc. butylalkohol
Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...