Výkladový slovník

Absorpce


fiogf49gjkf0d

(angl. Absorption)

Proces využívaný k odstranění plynných (nebo těkavých kapalných) látek díky jejich rozpustnosti v kapalinách. V širším smyslu se může jednat i o záchyt kapalin nebo plynů v pevných látkách, pokud k záchytu dochází v objemu absorbentu (na rozdíl od adsorpce, kde se jedná o záchyt na povrchu adsorbentu). K rozpouštění může docházet na základě působení fyzikálních sil, ale i chemických reakcí (chemisorpce). Typickým příkladem využití absorpce je vypírání sulfanu nebo oxidu uhličitého ("kyselé plyny") pomocí aminů, sušení plynů záchytem vlhkosti v glykolech nebo rekuperace těkavých uhlovodíků.

Absorpce se provádí v absorbérech, což jsou zpravidla patrové nebo náplňové kolony. Plyn vstupuje na spodek kolony, ve které se protiproudně stýká s absorpčním médiem, do kterého přechází odstraňované látky. Vyčištěný plyn odchází hlavou, zatímco nasycené absorpční médium spodkem kolony, aby se dále podrobilo (nejčastěji destilačně) regeneraci pro další použití.
Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...