Výkladový slovník

Tetraetylolovo


fiogf49gjkf0d

(Angl. Tetraethyl lead, Tetra-ethyl lead)

V minulosti používaná antidetonační přísada automobilových benzínů. Tato látka má schopnost ovlivňovat spalovací proces v zážehovém motoru, omezovat detonační hoření, a tedy zvyšuje oktanové číslo benzínu.
Při hoření se vylučuje elementární olovo a jeho oxidy, které měly negativní vliv na spalovací prostor (zanášení zapalovacích svíček apod.). Proto se TEO používalo ve směsi s tzv. vynašeči - chlorovanými nebo bromovanými organickými látkami, díky kterým bylo olovo po spálení TEO převedeno na chloridy a ty díky své vyšší těkavosti odcházely ze spalovacího prostoru se spalinami.
Z ekologických důvodů bylo postupně použití TEO v automobilových benzínech omezováno a nakonec zakázáno. V motoru však má olovo z TEO další funkci - maže sedla ventilů. Použití bezolovnatého paliva má tedy negativní vliv na opotřebení ventilových sedel, pokud nejsou vyrobena z dostatečně odolného materiálu, což je případ starších vozidel. Pro provoz v těchto vozidlech musí být tedy bezolovnatý benzín dodatečně upraven přídavkem přípravku omezujících opotřebení ventilových sedel.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...