Výkladový slovník

CNG


fiogf49gjkf0d

(Z angl. Compressed Natural Gas)

Stlačený zemní plyn. Jeho hlavní použití spočívá v mobilních aplikacích, zejména při pohonu motorových vozidel se zážehovým motorem. Do tlakových nádrží se plní v kompresních stanicích při tlaku cca 25 MPa. Při kompresi zemního plynu na uvedený tlak se spotřebovává významné množství energie.
Z hlediska spalování v automobilových motorech se jedná o velmi čisté palivo. Vyznačuje se příznivým složením emisí (tvořených téměř výhradně nespáleným metanem) bez obsahu aromatických uhlovodíků. Jako pozitivní se hodnotí i menší emise oxidu uhličitého ve srovnání se spalováním benzínu. To je dáno vysokým poměrem uhlík/vodík v molekule metanu.
Z technického hlediska je výhodné vysoké oktanové číslo metanu, které umožňuje použití vysokého kompresního poměru u motorů na CNG. Ve většině případů jsou však palivové soustavy automobilů na CNG koncipovány jako duální (benzín/CNG). Nevýhodou CNG je naopak relativně malé množství paliva v jednotkovém objemu tlakové nádrže a tedy malý dojezd na jednu náplň.
Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...