Výkladový slovník

MEŘO


fiogf49gjkf0d

(angl. FAME)

Metylestery mastných kyselin (FAME) vyrobené z řepkového oleje. V našich podmínkách je řepka jednou z nejvýhodnějších plodin poskytujících rostlinný olej v kvalitě přijatelné pro produkci FAME. Prvním stupněm výroby je získávání oleje lisováním a extrakcí. Vedlejším produktem jsou tzv. pokrutiny (zbytek z lisování oleje). Získaný olej se následně zpracovává tzv. re-esterifikací, což je katalytický proces, při kterém z oleje a metanolu vzniká metylester a glycerín. Získaný metylester se následně čistí, aby neobsahoval vodu, glycerín, metanol, případně další látky, původně přítomné ve zpracovávaném rostlinném oleji. Metylester splňující normované požadavky na kvalitu lze pak použít pro mísení do motorové nafty, případně je přímo použitelný pro spalování ve vznětových motorech.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...