Výkladový slovník

Biopaliva


fiogf49gjkf0d

(angl. biofuels)

Paliva, nejčastěji motorová, získaná výrobou ze surovin přírodního původu - biomasy. V dnešní době se jedná o 
- etanol, získávaný fermentací biomasy a následnou rafinací
- metylestery mastných kyselin, vyráběné tzv. reesterifikací nejčastěji řepkového oleje
Uvedené typy biopaliv lze používat v čisté podobě (etanol v zážehových, metylestery mastných kyselin ve vznětových motorech), daleko častěji však ve směsi s klasickými palivy.

Výše uvedená paliva patří do kategorie tzv. biopaliv první generace, získávaných v podstatě klasickými technologiemi. V současnosti se začínají prosazovat snahy o vývoj procesů pro výrobu biopalliv druhé generace, získávaných hlubokou přeměnou biomasy ("biomass to liquid"). Nejčastější cestou je zplyňování, následná Fischer-Tropschova syntéza a výroba vysoce kvalitních kapalných paliv na bázi produktu FT syntézy.
Druhou možností je štěpení biomasy tzv. rychlou (mžikovou) pyrolýzou za vzniku bio-oleje (bio-ropy), která se dále zpracuje různými rafinačními procesy na kapalná paliva.
Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...