Výkladový slovník

Bionafta


fiogf49gjkf0d

(angl. bio-diesel, RME - rapeseed methyl ester, FAME - fatty acid methyl ester)

Pojem „bionafta“ může znamenat buď čistý metylester mastných kyselin (v našich podmínkách nejčastěji metylester vyrobený z řepkového oleje - MEŘO), nebo jeho směs s běžnou motorovou naftou ropného původu. Tato směs je oficiálně označována jako „směsná nafta“.  Použitá koncentrace MEŘO ve směsi se liší zejména v závislosti na legislativě. V současné době je MEŘO povinně součástí běžně dodávané motorové nafty na čerpacích stanicích, bez nutnosti zvláštního značení, do koncentrace 5 % obj.
Metylestery mastných kyselin se od uhlovodíků obsažených v motorové naftě ropného původu liší – v některých případech jsou jejich vlastnosti lepší než u klasické nafty, někdy naopak. Metylestery mastných kyselin mají ve srovnání s uhlovodíky motorové nafty
- nižší energetický obsah, vyjádřený jako výhřevnost vztažená na jednotkový objem, díky obsahu kyslíku v molekule MEŘO
- lepší mazivost, nezbytnou pro spolehlivý provoz palivové soustavy vznětového motoru
- prakticky nulový obsah síry díky biologickému původu
- horší termooxidační stabilitu, podílející se významně na trvanlivosti produktu
- horší nízkoteplotní vlastnosti
- dobrou biologickou odbouratelnost
Uvádí se, že MEŘO má lepší rozpouštěcí schopnost vůči usazeninám v palivové soustavě a že tyto usazeniny uvolňuje, ty se pak mohou ve větší míře zachycovat na palivovém filtru. Na druhé straně je třeba říci, že se pravděpodobně na tvorbě usazenin ve srovnání s minerální naftou i více podílí.
Podstatná je skutečnost, že uváděné rozdíly ve vlastnostech MEŘO a klasické nafty nejsou příliš podstatné díky malé koncentraci MEŘO v motorové naftě, prodávané v současné době. Z hlediska uživatele – motoristy – by neměl být znatelný rozdíl mezi ropnou motorovou naftou a její směsí s max. 5 % MEŘO.
Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...