Výkladový slovník

Výhřevnost


fiogf49gjkf0d

(angl. lower heating value, net calorific value)

Výhřevnost je energie získatelná spálením jednotkového množství (obvykle 1 kg) paliva za vzniku spalin, obsahujících vodu ve formě páry. Tím se definice výhřevnosti liší od definice spalného tepla, které navíc zahrnuje kondenzační teplo vody obsažené ve spalinách. Toto teplo je ve většině případů (automobilová paliva, paliva běžných kotlů apod.) nevyužitelné a de facto odchází se spalinami. Výjimkou jsou tzv. kondenzační kotle používané především pro spalování zemního plynu.
Příklady výhřevnosti některých paliv:

Palivo

Výhřevnost [MJ/kg]

Vodík

95,5

Dřevo (průměr)

16

Hnědé uhlí

10 - 17

Černé uhlí

21 - 31

Koks

30
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...