Výkladový slovník

Viskozita dynamická


fiogf49gjkf0d

(angl. dynamic viscosity)

Viskozita je významným parametrem charakterizujícím širokou škálu ropných produktů – motorových paliv, mazacích, topných a speciálních olejů a kapalin, ale i např. asfaltů. Je to veličina charakterizující vnitřní tření, brzdící vnitřní pohyb (tok) kapaliny.
Dynamická viskozita je udávána v jednotkách Pa.s, případně zlomcích (často mPa.s). Je definována jako podíl tzv. smykového napětí (reprezentujícího odpor vůči toku) a smykového spádu (reprezentujícího rychlost vnitřní deformace).
U ropných frakcí a produktů roste viskozita s molekulovou hmotností, resp. bodem varu uhlovodíků, u většiny kapalin pak klesá s rostoucí teplotou.
Dynamická viskozita se většinou ustanovuje pomocí rotačních viskozimetrů.
Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...