Výkladový slovník

Petrolej


fiogf49gjkf0d

(angl. kerosene, kerosine)

Rafinérský produkt, sloužící nejčastěji pro pohon proudových motorů a turbín. Pro ostatní způsoby využití (svícení, spalování ve vařičích, čištění apod.) se spotřebovává jen velmi malá část petroleje. Jedná se o směs uhlovodíků s bodem varu 150 až 280 °C. Pro použití v letectví (Jet A1) musí splňovat požadavek na chování při nízkých teplotách (bod krystalizace) a samozřejmě čistotu, dalšího zlepšení vlastností se dosahuje přídavkem aditivantioxidantů, antistatických, antikorozních, mazivostních přísad a protivymrazovací kapaliny.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...