Výkladový slovník

Oleje motorové


fiogf49gjkf0d

(angl. motor oils)

Oleje pro použití v pístových motorech s vnitřním spalováním. Motorové oleje jsou směsmi základových olejů, jejichž vlastnosti jsou zlepšeny přídavkem aditiv. Základovým olejem je buď olej minerální (rafinovaná ropná frakce) nebo olej syntetický, případně jejich směs. Jako syntetický základový olej se nejčastěji používají polyalfaolefiny (PAO), případně estery karboxylových kyselin. Aditiva se dělí podle účelu do následujících skupin:
Modifikátory viskozity – zvyšují viskozitu oleje, zároveň snižují závislost viskozity na teplotě
Disperzanty – udržují nečistoty rozptýlené v oleji, takže potlačují tvorbu úsad.
Detergenty – slouží k potlačení tvorby vysokoteplotních úsad.
Vysokotlaké a protioděrové přísady – vytvářejí na místech nejvíce namáhaných třením reakcí s povrchem kovu ochranný film. Nejčastěji používané látky – dithiofosfáty zinku mají i funkci antioxidantů a protikorozních přísad, hovoří se tedy o multifunkčních aditivech.
Antioxidanty a antikorozní přísady – jejich funkci plní přísady již dříve uvedené, někdy se přidává malé množství dalších látek.
Modifikátory tření – vytvářejí tenký film na kovovém povrchu.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...