Výkladový slovník

LPG


fiogf49gjkf0d

(Z angl. Liquefied Petroleum Gas )

LPG (propan-butan) je tvořen směsí uhlovodíkových plynů – zejména propanem a butany, ale i dalších, obsaženy bývají rovněž nenasycené uhlovodíky. LPG vzniká při zpracování ropy, v některých případech je získáván ze zemního plynu. Stejně jako u zemního plynu se pro snadnou identifikaci při případném úniku používá příměs odorantu. Protože přítomné uhlovodíky jsou za normální teploty a tlaku plynné (normální bod varu butanu je 0°C), dodává a skladuje se v tlakových nádobách
LPG se používá jako palivo pro vytápění nebo pro pohon motorových vozidel. Poměr mezi propanem a butany je řídí podle teploty použití – směsi pro zimní provoz obsahují více propanu.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...