Výkladový slovník

LPG


fiogf49gjkf0d

(Z angl. Liquefied Petroleum Gas )

LPG (propan-butan) je tvořen směsí uhlovodíkových plynů – zejména propanem a butany, ale i dalších, obsaženy bývají rovněž nenasycené uhlovodíky. LPG vzniká při zpracování ropy, v některých případech je získáván ze zemního plynu. Stejně jako u zemního plynu se pro snadnou identifikaci při případném úniku používá příměs odorantu. Protože přítomné uhlovodíky jsou za normální teploty a tlaku plynné (normální bod varu butanu je 0°C), dodává a skladuje se v tlakových nádobách
LPG se používá jako palivo pro vytápění nebo pro pohon motorových vozidel. Poměr mezi propanem a butany je řídí podle teploty použití – směsi pro zimní provoz obsahují více propanu.
Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...