Výkladový slovník

Abecední řazení | Poslední přidané


A

Absorbent, Absorpce, ACEA, Aditivum, Adsorbent, Alkany, Alkeny, Alkoholy - v motorových palivech, Alkylace, Alternativní paliva, Antidetonační přísady, Antioxidanty, API, Aromatické uhlovodíky, Aromáty, Asfalt, Asfalteny, ASTM, Avgas

B

Barel, Benzin, Benzinový pool, Biologická odbouratelnost, Bionafta, Biopaliva, Bitumen, Bod hoření, Bod skápnutí, Bod tuhnutí, bod tekutosti, Bod varu, Bod vzplanutí, Bod zákalu, Bromové číslo, Břidlice olejové, BTL, BTU, Butan

C

CEN, Cetanové číslo, Cetanový index, CFPP, CNG, Cykloalkany

Č

Číslo alkality, Číslo kyselosti, Číslo zmýdelnění

D

Deemulgátor, Depresanty, Destilační křivka, Detergenty, Disperzanty, Družba, Dýchání (nádrže)

E

Emise, Emisní faktor, Emisní limit, Emulgátor, Emulze, Etanol (jako alternativní palivo), ETBE

F

FAME, FBP, FCC, Fischer-Tropschova syntéza, Frakce primární

G

Gač, Galon, GTL

H

Hustota

CH

Chromatografie

I

IBP, IKL, Imisní znečištění ovzduší, Inhibitory, ISO, Izomerace, Izomery

K

Kerosin, Koks ropný, Koksování, Kolona destilační, Kontaktování, Krakování, Kyselé plyny

L

Lambda, LNG, LPG

M

Mazivostní přísady, Mazut, MEŘO, Mimořádná událost, MON, Motor vznětový, Motor zážehový, MTBE

N

Nafta motorová

O

OČMM, OČVM, Oktanové číslo, Oleje motorové

P

Parafín, Petrolej, Petroléter, Plastická maziva

R

Rafinace, Reformování, RON

S

Slazení, Spalné teplo, Syntetická ropa

T

TAL, Tanker, Tenze par, Tetraetylolovo

V

Viskozita dynamická, Viskozita kinematická, Viskozitní index, VOC, Výhřevnost, Vysokotlaké přísady

Ž

Živice

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...