Časté otázky

fiogf49gjkf0d
Co to jsou biopaliva?


fiogf49gjkf0d
Biopaliva jsou kapalná a plynná paliva vyrobená z biomasy. Biomasou se rozumí organická hmota vzniklá jako produkt zpracování zemědělských plodin (např. obilí, cukrová řepa a další), zemědělských a lesnických odpadů a zůstatků z rostlinné a živočišné výroby. Nejznámější plynné biopalivo je bioplyn. Do skupiny kapalných biopaliv patří bioetanol, bionafta (methylestery a ethylestery mastných kyselin rostlinného a živočišného původu) a jejich deriváty. Biopaliva lze využívat samostatně nebo ve směsích s fosilními palivy vyrobených na bázi neobnovitelných zdrojů jako je uhlí, ropa a zemní plyn jak pro pohon motorů, tak výrobu tepla.


Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...