Časté otázky

fiogf49gjkf0d
Co to jsou biopaliva?


fiogf49gjkf0d
Biopaliva jsou kapalná a plynná paliva vyrobená z biomasy. Biomasou se rozumí organická hmota vzniklá jako produkt zpracování zemědělských plodin (např. obilí, cukrová řepa a další), zemědělských a lesnických odpadů a zůstatků z rostlinné a živočišné výroby. Nejznámější plynné biopalivo je bioplyn. Do skupiny kapalných biopaliv patří bioetanol, bionafta (methylestery a ethylestery mastných kyselin rostlinného a živočišného původu) a jejich deriváty. Biopaliva lze využívat samostatně nebo ve směsích s fosilními palivy vyrobených na bázi neobnovitelných zdrojů jako je uhlí, ropa a zemní plyn jak pro pohon motorů, tak výrobu tepla.


Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...