Časté otázky

fiogf49gjkf0d

Podle jakých vlastností a složení se hodnotí kvalita ropy?


fiogf49gjkf0d

Ropa je velmi složitá směs desítek tisíc uhlovodíkových sloučenin parafinického, naftenického a aromatického charakteru. V závislosti na původu ropy a jejím geologickém stáří se její složení liší. Nejdůležitější vlastnosti jsou následující:

  • hustota – zda se jedná o ropu lehkou nebo těžkou
  • obsah síry – ropa může být vysokosirná či nízkosirná
  • frakční složení – podíl benzinu, petroleje, plynového oleje, vakuových destilátů a asfaltu
  • podíl různých uhlovodíkových skupin – ropa může být parafinická, naftenická, aromatická
  • bod tuhnutí a viskozita – parametry důležité zejména z hlediska přepravy ropy

V závislosti na kvalitě ropy se pak volí optimální způsob jejího zpracování.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...