Časté otázky

fiogf49gjkf0d

Je pravda, že jedna rafinérie může zpracovávat pouze jeden druh ropy?


fiogf49gjkf0d

V určitém rozsahu složení lze bez problémů zpracovávat odlišné typy rop, větší odchylky v kvalitě ropy se pak projeví ve změně výtěžků a kvality jednotlivých produktů, v extrémním případě pak těžko řešitelné technologické problémy a ekonomickou neúnosnost.
Vzhledem k technologickému uspořádání, kapacitě jednotlivých technologických uzlů a technologické vybavenosti je však zpracování různých druhů rop více či méně efektivní. Rafinérie volí druh zpracované ropy s cílem dosáhnout maximální efektivnosti jejího zpracování (dosažení co nejvyšší rafinérské marže), která je kritériem úspěšnosti.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...