Časté otázky

fiogf49gjkf0d

Mohu u čerpací stanice koupit vhodná aditiva ke zmírnění, odstranění, resp. prevenci možných problémů?


fiogf49gjkf0d

U čerpacích stanic se nabízí celá řada aditivačních přípravků ovlivňujících užitné vlastnosti jak pro automobilové benziny, tak pro motorové nafty. Některé distribuční řetězce vydávají motorová paliva, která již obsahují vybraná aditiva. Případné použití dalších aditiv je proto lepší vždy prokonsultovat s personálem čerpací stanice, který má podrobné informace o jednotlivých typech aditiv a může doporučit nejlepší variantu pro daný účel použití.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...