Časté otázky

Abecední řazení | Poslední přidané | Zeptejte se odborníků


Ropa – zásoby, zdroje, vlastnosti

fiogf49gjkf0d
Jak dlouho vydrží ČR bez ropy?

fiogf49gjkf0d
Podle jakých vlastností a složení se hodnotí kvalita ropy?


Motorová paliva

fiogf49gjkf0d
Mohu u čerpací stanice koupit vhodná aditiva ke zmírnění, odstranění, resp. prevenci možných problémů?

fiogf49gjkf0d
Může být tankované motorové palivo zakalené? Je to na závadu jeho dalšího použití?

fiogf49gjkf0d
Může se jako motorové palivo používat použitý fritovací olej?

fiogf49gjkf0d
Projeví se přítomnost FAME/MEŘO na chodu vznětového motoru?


Biopaliva

fiogf49gjkf0d
Budou na trhu i pohonné hmoty s vyšším obsahem biokomponent?

fiogf49gjkf0d
Co se stane, když skladuji motorové palivo obsahující biopalivo?

fiogf49gjkf0d
Co to jsou biopaliva?

fiogf49gjkf0d
Jak tankovat motorová paliva s přídavkem biopaliva?

fiogf49gjkf0d
Jaké pohonné hmoty s biokomponentami budou na trhu a od kdy?

fiogf49gjkf0d
Kde se dozvím, zda motorové palivo, které tankuji, obsahuje biopalivo?

fiogf49gjkf0d
Mohu do svého vozu natankovat motorové palivo s obsahem biopaliva?

fiogf49gjkf0d
Mohu smíchat v nádrži vozidla čisté fosilní palivo s palivem obsahujícím biosložku?


Alternativní paliva

fiogf49gjkf0d
Jaký je rozdíl mezi LPG a zemním plynem?


Mazací oleje

fiogf49gjkf0d
Jaký motorový nebo převodový olej máme používat v automobilu při výměně nebo doplnění?

fiogf49gjkf0d
Proč se liší motorové oleje používané v zážehových a vznětových motorech?


Rafinérie

fiogf49gjkf0d
Je pravda, že jedna rafinérie může zpracovávat pouze jeden druh ropy?

fiogf49gjkf0d
Proč u každé rafinérie je polní hořák (fléra) a hoří "stálý oheň"?


Ropovody

fiogf49gjkf0d
Může v současné době být čerpána ropa ropovody Družba a IKL MERO i obráceně tj. Družbou z ČR na Slovensko a IKL z ČR do SRN?


Fosilní paliva

fiogf49gjkf0d
Jak se od sebe liší čistá fosilní paliva a fosilní paliva s přídavkem biopaliv? Poznám to?

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...