Čištění ropovodů

manžetový ježek

Efektivním způsobem jak zabránit hromadění usazenin v potrubí, preventivně chránit čerpadla, armatury a zajistit nezbytné podmínky pro úspěšný běh inspekčního zařízení je úsad zbavené potrubí. Proto se pravidelně provádějí čisticí běhy na všech úsecích ropovodu.

Základním typem čistícího ježka (anglicky „pig“) je manžetový ježek.

Tento základní typ může být doplněn kartáči pro efektivnější stírání nečistot případně magnety na zachycení kovových částic. Ježek je vkládán a vyjímán pomocí speciálních komor.

ukázka vyjmutého čistícího ježka

Ukázka vyjmutého čistícího ježka z ropovodu IKL na CTR v Nelahozevsi.

Na povrchu ježka jsou nánosy parafinických úsad, které se při průchodu ježka uvolnily ze stěn ropovodu.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...