Doprava a skladování ropy

Ropovody

Ropovody jsou systémy na potrubní přepravu ropy. A to buď přímo z nalezišť ropy, nebo z přístavů do oblastí spotřeby. Střední Evropa, do které můžeme zahrnout Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko a Českou republiku nacházející se v samém jejím středu, nemá až na výjimky významnější vlastní zdroje ropy. Na druhou stranu jsou ve střední Evropě dostatečné zpracovatelské kapacity rafinérií, které jsou schopny zajistit potřeby jednotlivých regionů v hlavních komoditách, tj. automobilových benzínech a motorové naftě. Rafinérie jsou historicky umístěny v oblastech spotřeby a ropnou surovinu je k nim třeba dopravit. Ropa je dopravována téměř výhradně ropovody (viz obrázek) a jejich trasy jsou dány také historickým vývojem.

ropovody

Polsko, nové spolkové země SRN, Česká republika, Slovensko a Maďarsko jsou zásobovány ropovodem Družba. Bavorsko a Rakousko ropovodem TAL (Transalpine Pipeline) z Terstu, resp. jeho odvětvením AWP (Adria Wien Pipeline), kterým jsou přepravovány ropy dopravované do tohoto přístavu tankery přes Středozemní moře z různých zdrojů.

Zprovozněním ropovodu Adria vycházejícího z přístavu Omišajl získaly přístup k zásobování ropou z moře počátkem 90. let také Slovinsko, Chorvatsko a Maďarsko, částečně Slovensko a teoreticky také Česká republika. Do tohoto období spadá strategické rozhodnutí vlády České republiky vybudovat samostatné spojení na západoevropskou síť ropovodů a to výstavbou ropovodu IKL (Ingolstadt-Kralupy-Litvínov) vedoucího z Vohburgu do Nelahozevse u Kralup n/Vltavou. Tím si Česká republika zajistila diversifikaci zdrojů, přičemž kapacita ropovodu IKL dostatečně pokrývá potřeby českých rafinérií.

Dalšími ropovody, které diverzifikují zdroje pro ostatní rafinérie středoevropského regionu jsou spojky z přístavu Gdaňsk do Plocku a z Rostocku do Schwedtu, a dálé také propojení mezi bratislavskou rafinérií Slovnaft a rafinérií Schwechat poblíž Vídně v rámci systému ropovodu Družba. Charakteristickým rysem posledního desetiletí byla tedy snaha o zajištění ropné suroviny z více než jednoho zdroje, kterým dnes většina středoevropských rafinérií disponuje.

Alternativní způsoby dopravy ropy

Před vznikem ropovodu Družba se ropa do tehdejšího Československa dopravovala po železnici cisternovými vagóny. Ještě dnes se v některých zemích takto ropa přepravuje, někde také jen v barelech na nákladních automobilech. Přeprava v cisternách je velmi nákladná a ve vyspělých zemích naprosto neekonomická vzhledem k vysoké spotřebě ropy a ropných produktů. Roční výkon současných ropovodů v ČR by šlo jen obtížně nahradit. Přepravené množství by muselo odvézt každoročně 5 218 ucelených vlaků, každý z nich by měl 20 vagónů s 50tunovými cisternami. Každý den v roce by muselo jet více než 14 takových vlaků. Náklady na energii a spotřebu pohonných hmot by byly velmi vysoké a logistické operace velmi náročné.

Neustálé přečerpávání by také vedlo k vysoké zátěži pro životní prostředí na vlečkách a železničních stanicích, také bezpečnost přepravy by šla zajistit jen obtížně. Naproti tomu přeprava ropy ropovodem je výhodná pro všechny, nejen pro dodavatele a zpracovatele ropy, ale i pro ostatní občany ČR, kteří si i v místech trasy ropovodu přítomnost podzemního potrubního systému v krajině většinou ani neuvědomují. Ropovod je nejbezpečnějším a z ekologického hlediska nejjistějším dopravním prostředkem pro hromadnou přepravu ropy. Je-li ropovodu věnovaná soustavná patřičná péče a údržba, jeho životnost se měří na mnoho desítek let, zatížení životního prostředí je nepatrné. Ve světě nyní pracují 90-leté i 120 leté potrubní systémy ve velmi dobré kondici.

Skladování ropy

skladování ropyNedílným procesem těžby, přepravy a zpracování ropy je její uskladnění. Základním článkem skladovací infrastruktury jsou nádrže. Jejich potřeba vzniká již v místě těžby, kde je potřeba průběžně těženou ropu nashromáždit, odvodnit, zbavit plynných podílů a připravit pro přepravu dálkovody, lodní nebo vlakovou dopravou. Skladovací nádrže jsou nezbytné i během vlastního procesu přepravy. Jedná se především o přístavní terminály, kde dochází k dočasnému uskladnění před nakládkou ropy na tanker nebo při jeho vyčerpávání. Z přístavních terminálů je ropa potrubními systémy čerpána do vnitrozemí, kde jsou umístěna tankoviště. Jejich účelem je jednak dočasné uskladnění, míchání a přípravy optimální směsi rop pro zpracování v rafinériích, dále je na tankovištích dlouhodobě uskladněna ropa jako strategická surovina pro případ krizových situací. Rafinérie taktéž disponují skladovacími kapacitami ropy potřebných k zajištění minimálních zásob.

Kromě nádrží může být ropa uskladněna v podzemních kavernách či porézních horninách. V tomto případě se jedná výhradně o dlouhodobé strategické zásoby, kdy je ropa načerpána do podzemí na desítky let. K uskladnění v podzemí musí být vhodné geologické podmínky, proto se jedná spíše o doplněk ke klasickým nádržím. Největší podzemní zásobníky jsou na severu Německa, ve Francii, Skandinávii a USA.

Kontakty


naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...